What is a(n) (asian) ball jointed doll ((a)bjd)?
It is a doll with moving limbs thanks to ball joints. They are made out of resin and are being held together by a combination of elastic and S-hooks. They are expensive dolls for adults and their purpose is for decoration or a creative outlet. Most (but not all!) manufacturers of bjds are small business located in asian countries, such as Korea, China and Japan. Many bjds have an asian aesthetic and that is why they are sometimes known as abjds. The company who put bjds on the map was Volks (Japan).

Wat is een (asian) ball jointed doll ((a)bjd)?
Het is een pop met beweegbare ledematen dankzij bal gewrichten. Ze worden gemaakt van resin (kunst hars) en worden in elkaar gehouden door een combinatie van elastiek en S-haken. Het zijn dure poppen voor volwassenen die dienen ter decoratie en / of als creatieve uitlaatklep. De meeste (maar niet alle!) producenten van bjds zijn kleine bedrijfjes in aziatische landen zoals Korea, China en Japan. Veel bjds hebben een aziatische esthetiek, vandaar dat ze ook wel abjds worden genoemd. Het bedrijf dat bjds op de kaart zette was Volks (Japan).

Is it like a Barbie doll?
Barbie is what is known as a fashion doll. These dolls are usually made of vinyl and don’t have ball joints nor can they stand on their own. Bjds are not meant to be children’s toys and are not suitable for that purpose either. There are certain differences:
Fashion doll: face can be repainted, hair can be removed and rerooted, clothes can be changed. Bjds: face can be changed, eyes can be changed, wigs can be changed, parts can be modified through sanding / drilling etc. Lastly, most bjds are anatomicaly correct whereas most fashion dolls are not.

Is het een soort Barbie?
Barbie valt onder de noemer “fashion doll”. Deze poppen zijn meestal gemaakt van vinyl, hebben geen bal gewrichten en kunnen niet zelfstandig staan. Bjds zijn niet bedoeld noch geschikt als speelgoed voor kinderen. Wat fashion dolls en bjds gemeen hebben met elkaar is het costumizable gedeelte. Toch zijn ook daar weer verschillen:
Fashion doll: gezicht kan opnieuw beschilderd worden, het haar kan worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd, de kleding kan veranderd worden.
Bjd: gezicht kan beschilderd worden, ogen kunnen gewisseld worden, pruiken kunnen gewisseld worden, kleding kan veranderd worden, de onderdelen kunnen gemodificeerd worden door middel van schuren, boren e.a.
Als laatste zijn de meeste bjds anatomisch correct en fashion dolls vaak niet.

What to do with a bjd:
People can do the following things: make a character, roleplay, photography, modification, sewing clothes, making wigs, making eyes, do face-ups, put them somewhere as decoration, make up stories starring the doll’s character, photo stories, use them as drawing reference, talk to them, style them as they please and much more. I have made characters, styled them, practised face-ups, made photographs and photostories. If I’m not doing any of this, they are sitting on a shelf, being pretty.

Wat doe je nou met zo’n bjd?
Mensen kunnen het volgende doen: een personage maken, roleplayen, fotograferen, modificeren, kleding naaien, pruiken maken, ogen maken, face-uppen, als decoratie neerzetten, verhalen verzinnen rondom het personage van de pop, foto verhalen maken, natekenen, er tegen praten, stylen naar wens en vast nog meer. Ik heb personages verzonnen voor mijn poppen, style ze, oefen face-ups, maak foto’s en foto verhalen. Als ik niets van dit alles doe, zitten op een schap mooi te zijn.

What do all these terms mean? Wat betekenen al die termen?
Bjd: ball jointed doll.
Doll: pop.
Company: bedrijf.
YoSD: bjd +- 26 centimeter (height / hoogte).
MSD: bjd +- 42 centimeter.
SD: bjd +-  60 centimeter.
Face-up: face painting, which is more than just make-up. It also includes things like eyebrows and eyelashes /gezichtsbeschildering dat meer omvat dan enkel make-up, zoals wenkbrauwen en wimpers.
Faceplate: face part of the doll, removable / verwijderbaar gezicht onderdeel van een pop.
Headback: head of the doll /de rest van het hoofd van een pop met een faceplate.
Restringen: readjusting the elastic or putting in new elastic / het elastiek opnieuw spannen / nieuw elastiek er in zetten.
Resin: a type of plastic / kunsthars.
White skin: doll with a white skin (like paper) / pop met een witte huid (zoals papier).
Normal skin: beige / blank.
Grey Skin: grijs.
Tan skin: light brown to brown / lichtbruin tot bruin.
Ebony / Dark tan:  dark brown / donker bruin.
There are more skin colors such as red / green / blue etc.
Er bestaan meer huidskleuren zoals rood, groen, blauw e.a.
MSC: Mister Super Clear. Face-up sealer.
Box Opening: het openen van het pakket / doos waar de pop in zit.
Layaway: op afbetaling.
Floating Head: head or face without a body / hoofd of gezicht zonder lichaam.
Dollfie: a different term for bjd. A wrong term actually, since dollfies are 1/6 scale vinyl dolls from Volks, later followed by Super Dollfies. Volks terms are often used in the hobby.
Een andere term voor bjd. Eigenlijk een foute term, want dollfies waren 1/6 schaal vinyl poppen van Volks, later opgevolgd door Super Dollfies. De Volks terminologie word echter vaak gebruikt in de hobby.

Where Can I see your BJDs? Waar kan ik jouw BJD’s zien dan?
Flickr.
Deviantart.
Den Of Angels (Shirelae)
Persoonlijke Tumblr.
Tumblr.

(Dutch only) Meer weten?
Zie ook wikipedia, de Nederlandse dealer, het bijhorende forum en de andere Nederlandse dealer. Beide dealers verkopen internationaal. Het internationale walhalla voor de bjd wereld heet Den of Angels.